”Pedagogik med kaffekopp i hand”

FÄLTSTUDIE I FRITIDSHEMMET Jag har precis avslutat kurs 2, i Magisterprogrammet i Pedagogik, vid högskolan i Skövde. Två kurser återstår innan examen. Den senaste uppgiften gick ut på att kartlägga en praktik, jag valde att titta närmare på fritidshemmet. Jag har i kartläggningen förvärvat nya kunskaper om framförallt relationellt lärande och uppmärksammar mer och mer lärande […]

Leder skapande pedagoger till skapande elever?

Metareflektion – leder skapande pedagoger till skapande elever? Jag arbetar som fritidspedagog på en avdelning med elever i årskurs 2. Vi erbjuder en rad verkstäder med möjligheten att starta upp och delta i olika aktiviteter, varje dag. Vi varierar materialet och innehållet i verkstäderna varje dag för att eleverna ska ha många valmöjligheter. Vi vill […]

Skolverkets resultat av en utvärdering av ämnena bild, slöjd och musik

I dag tog jag del av ett webbinarium på Skolverkets hemsida där resultatet av en utvärdering av ämnena bild, slöjd och musik presenterades. Jag tittade på webbinariumet om bild som livesändes mellan kl.16-17.00 i dag. Länken till de andra avsnitten finns på http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2015/nyheter-2015-1.229449/webbinarier-bild-musik-och-slojd-i-klassrummet-en-utvardering-1.238446 De kommer även preliminärt att publiceras i efterhand den 16 september. Jag […]

Hipp hipp hurra för fritidshemmens dag!

Idag är en särskild dag, idag är det fritidshemmens dag. En verksamhet som mer än 400.000 barn går till varje dag. En verksamhet som bygger på att intresse blir kunskap, att vi lär av varandra och att lärande sker överallt. Verksamheten drivs av engagerade och flexibla fritidspedagoger, lärare i fritidshem, barnskötare, lärare och annan personal […]