Ensamkommande flyktingbarn

Välkommen hit vem du än är, var du än är.

Så börjar svenska bandet Kents låt: Sverige, Några få men stora ord, särskilt nu.

Flyktingkrisen kan kännas långt bort, som att det inte ligger på vårt bord. Men den pågår och det är nu vi skapar den historia som vi senare kommer att berätta för våra kommande generationer.

Österåkers kommun har flaggat för att ensamkommande flyktingbarn kommer (några har redan kommit) att placeras på våra skolor, förskolor och fritidshem runt om i kommunen. Jag hör hur frågor och oro smyger sig på, är vi förberedda? Har vi kompetensen för det? Hur tar man emot barn som upplevt krig?

När barnen kommer är vi förberedda för det måste vi vara. Oavsett om de kommer om en månad, en vecka eller en timme.

Vi kan ta emot dem, vi kan lyssna, leka, lära, krama, pyssla och ge barnen en fristad. Ge barnen en chans att få känna trygghet och glädje.

Vi behöver ha FN:s konvention om barnets rättigheter nära. Hela konventionen är viktig men här är några paragrafer som bör belysas extra just nu.

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

Varje barn har rätt till utbildning.

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Barn ska skyddas mot krig.

Vi kan göra något och då ska vi göra det. Det är vår skyldighet. Men bortom alla KAN, SKA och konventioner kommer det viktigaste: att vi VILL hjälpa!

Välkommen hit, vem du än är, var du än är!

//Nina

Nina Sjöstrand

Om Nina Sjöstrand

Jag heter Nina och arbetar på Österskärsskolan. Jag är fritidspedagog och äventyrspedagog. Att lära tillsammans är viktigt, att få visa sina styrkor och få se andras är utvecklande för alla. Att stärka identitet och självkänsla är i fokus. Genom intresse får man kunskap, om sig själv, om andra och om omvärlden. Möt barnen där de är!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *