Lärmiljöer i förskolan

Men visst vet ni att vi från pedagogcentrum erbjuder skräddarsydd konsultation kring lärmiljöer? Förra terminen var det många förskolor som fick besök av mig ute i sina verksamheter. Vissa hade tankar kring särskilda rum där barnen sällan lekte. Andra var nyfikna på hur de kunde utveckla sina miljöer för att bättre spegla läroplanen och några […]

Kom på Teater!

Förra året var det föreställningen Förtrollad frukt som spelades upp och dessa hungriga djur i Afrika formligen trollband besökarna i Pedagogcentrums Teaterverksta. Nu repeterar dramagruppen UKUMBI för fullt inför årets nya föreställning; Spöket Laban – bullar och bång.  För er som känner igen namnet så var medlemmar från dramagruppen med och ledde allsång på förskolans dag i maj. UKUMBI […]

Miljöer som inbjuder till lekande lärande

Metodverkstan har nu inrett en hörna för utforskande av vatten. Med hjälp av olika verktyg blir barnens lek i vattnet nya erfarenheter av både matematik, fysik och motorik. Vatten är ett tacksamt material att använda när man vill visa eller själva låta barnen utforska hypoteser rörande många av matematikens och fysikens begrepp. Vattnet upplevs med […]