Kom på Teater!

Förra året var det föreställningen Förtrollad frukt som spelades upp och dessa hungriga djur i Afrika formligen trollband besökarna i Pedagogcentrums Teaterverksta. Nu repeterar dramagruppen UKUMBI för fullt inför årets nya föreställning; Spöket Laban – bullar och bång.  För er som känner igen namnet så var medlemmar från dramagruppen med och ledde allsång på förskolans dag i maj. UKUMBI […]

Miljöer som inbjuder till lekande lärande

Metodverkstan har nu inrett en hörna för utforskande av vatten. Med hjälp av olika verktyg blir barnens lek i vattnet nya erfarenheter av både matematik, fysik och motorik. Vatten är ett tacksamt material att använda när man vill visa eller själva låta barnen utforska hypoteser rörande många av matematikens och fysikens begrepp. Vattnet upplevs med […]