Moment och metoder

Nu var det en stund sedan det bloggades från Metodverkstans håll men det betyder inte att det inte har hänt saker. Tvärt om!

Den här terminen har det varit full fart med barngrupper från de olika förskolorna och övrig pedagogisk omsorg samt att vi har våra skapande söndagar då allmänheten är välkommen till verkstan.

I det här inlägget vill jag berätta om en metod som myntats av Elisabet Skoglund som kallas Momentmetoden. Momentmetoden innebär att man jobbar för att lyfta själva skapande processen (görandet) och inte produkten (det som blir). Tillvägagångssätten kan se olika ut men konsekvensen av metoden innebär att det som skapas inte har en ägare utan blir till under flera händer och tillhör alla som deltar just i den stunden det sker.

Läs mer om momentmetoden: http://elisabet-skoglund.se/momentmetoden.pdf

Momentmetoden rimmar bra med Metodverkstans tankar om att processen är viktigare än produkten och allt som skapas i verkstan får stanna kvar där och inte följa med tillbaka till respektive barngruppers verksamheter. Detta har fler syften:

  • När ingen äger/behåller det skapade så underlättar och möjliggör det för kollaborationer och samspel mellan barnen.
  • När det skapade blir kvar i miljön så kan de fungera som inspiration och igångsättare för andra som besöker Metodverkstan.
  • När produkten inte går att ta med och visa upp utmanas man att minnas det man gjort på andra vis. Många pedagoger dokumenterar besöken genom att fotografera och skriva.
  • När man inte kan visa vad man har gjort kan man istället berätta och beskriva det för varandra. Innan man går från Metodverkstan har vi en reflektionsstund där vi delger varandra vad vi arbetat med. Om det var något som var lätt eller svårt, och hur vi löst problem eller tänker att vi kan göra annorlunda nästa gång.

 

Detta medför många possessiva effekter för lärandet. Vi blir bättre på att sätta ord på det vi gör, har gjort och vill göra. Vi lär oss begrepp, metoder och sammanhang genom att vi delar med oss av våra erfarenheter och upplevelser. Vi tränar oss på att prata, lyssna, delta, reflektera, ställa hypoteser och utforska.

 

Bilden ni ser är skapad under två tillfällen och under många barns och pedagogers händer och inflytande. Den är inte färdig än och kanske blir den det inte heller. Vi får se vad nästa moment blir.

 

 

 

 

 

 

 

Frida Samuelsson

Om Frida Samuelsson

Arbetar som handledare i Metodverkstan som är en del av Österåkers Pedagogcentrum. Estetik har alltid legat mig varmt om hjärtat och började egentligen med en stor passion för sång och musik. Det sägs att jag sjöng innan jag kunde prata och med åren har de kreativa uttryckssätten blivit mer och mer integrerat med mitt intresse för barns utveckling och lärande. Metodverkstan som lokal är verkligen en plats som föder lust, lust till skapande och möten. Precis där vill jag vara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *