Läst på skolporten.se

Komplexiteten i elevernas argument ökar när de får diskutera med sina klasskamrater och de får även möjlighet att använda sina kunskaper från olika områden, visar Karin Rudbergs forskning. Varför blev du intresserad av ämnet? – Först och främst är jag lärare och intresserad av hållbar utveckling. När jag som lärare hade diskussioner med eleverna undrade […]

Media- och informationskunnighet

Idag har vi besökt News Corp, en gigantisk mediakoncern (Murdoch) i centrala London. Bonnie Stewart ledde oss in i reflektion kring vilka krafter som äger, styr och profiterar på nyhetsflödet. Bonnie arbetar vanligtvis som lärare på University of Prince Edward Island. Något för fortsatt reflektion: Vad händer med oss om vi bara tar del av det […]