Hur blir inskolningen så bra som möjligt?

Kan det vara terminens sista fortbildning idag tro? Gunilla Niss har 3 fortbildningstillfällen kring inskolning på förskolan. Det är både en separation samtidigt som det är en anknytning för barnet. Som förskolepsykolog har hon ju verkligen mycket klokt att lära ut och det var lärorikt att få ta del av hennes olika exempel på hur […]

En dag med språklig medvetenhet i fokus här på Pedagogcentrum!

Forskning visar att barn som under förskoleåldern har erfarenheter av högläsning, samtal och lek med språket når större framgång i den senare läs- och skrivutvecklingen. Idag har vi haft förmånen att få lyssna till Gun-Britt Hedström som har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare, rektor och områdeschef. Hon är författare till boken På tal […]

Ett härligt gäng nyutbildade pedagoger i EQ

Så härligt när pedagoger ute i verksamheterna leder utbildning. Tack till Christina Lenasson och Christina Holmberg från Bikupans och Söralids förskolor som så inspirerat delat med sig av sin kunskap. När vi ger pedagoger möjlighet att växa händer något magiskt. Det är precis vad som hänt i den här gruppen! Utbildningen har omfattat sex heldagar […]

John Steinberg inspirerar pedagoger i Österåker

När man får sitta och lyssna på en föreläsning med John Steinberg så laddar man verkligen sitt själsliga batteri med styrka. I måndags föreläste han på Söraskolan för pedagoger från många olika förskolor och skolor i Österåker. Han pratade om det kollegiala samtalet och hur vi egentligen alla tycker om att få någon som iakttar och ser […]

Begåvning – tillgång eller belastning?

  Igår torsdag hade vi äran att lyssna till Roger Eriksson som är medlem i organisationen Mensa. Roger tog upp viktiga aspekter kring vad det innebär att vara särskilt begåvad i den svenska skolan och hur skolsystemet kan bli bättre på att se dessa elever och erbjuda den utmaning och stimulans som skollagen talar om. […]

TAKK=Tecken som alternativ kompletterande kommunikation

   Här sitter Kerstin och förbereder hur deltagarna på TAKK-kursen skall få ” värma upp lite”. Det är spännande och utvecklande för mig att få höra när deltagarna berättar hur de använder tecken i sina barngrupper. I skolan är ”att komplettera med tecken” ännu inte så vanligt och jag blir ofta varse i både handledningar […]