Inspiration och utbildning med PENpal

penpal karin

Denna vecka har vi haft besök av Karin Sohlgren som inspirerat oss hur vi kan använda pen pal.

Karin arbetar med att leta rätt på och anpassa  böcker och annat material för flerspråkiga barn i förskolan.
Resultatet är ”Flerspråkighet i förskolan” en del av Skolverkets
webbsida Tema Modersmål som byggs på kontinuerligt med
målsättning att göra allt flerspråkigt material tillgängligt.

I vårt mångkulturella samhälle finns ofta ett stort behov av hjälpmedel i arbetet med språkstöd och språkutveckling. Det stöd som modersmålstränare och hemspråkslärare kan ge i yngre åldrar är utmärkt, men ofta begränsat på grund av bristande resurstilldelning m.m. Här kan PENpal vara ett komplement till de insatser som modersmålstränare och hemspråkslärare gör. Den används bl. a. av modersmålstränare och av pedagoger i förskola och skola.

PENpal ger möjlighet att låta barn med ingen – eller liten språkförståelse i svenska – ändå få känna tryggheten i att förstå vardagsfraser, eller kunna höra en saga på sitt modersmål. Den här webbplatsen vill visa på resurser som finns, och förklara hur du kan använda dem.
Läs mer på:
http://modersmal.skolverket.se/
https://sites.google.com/site/mytalkingpen/
http://ndio.se/nyheter.htm
Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *