Föreläsning; Vägen till en diagnos

Idag föreläste Ewa Bohlin här nere från Språkverkstan om vägen till en diagnos. Med fokus på hur en diagnos går till och hur vi sedan ser på diagnosens vara eller icke vara ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Tankar och erfenheter byttes pedagoger emellan. Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Reflekterande samtal

Det var äntligen start idag! Nätverket ”Förhållningssätt kring barn i behov av särskilt stöd” började idag. Här använder vi oss av handledningsmetoden ”reflekterande samtal”. Då sitter pedagogerna och handleds i grupp och av varandra. Att sitta och lyssna noga på en kollega från en annan förskola som berättar om ett dilemma gör att alla blir […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Använd inte ord ni inte förstår sa Ewan McIntosh

När vi delar med oss av vad vi gör så blir vi stolta, inspirerade och bekräftar oss själva. Här finns en länk med några minuter med kloka tankar. Ett spår på Bett2015 handlade om att leda utan att chefa och föreläsaren där var Ewan McIntosh som efter sin föreläsning lät oss arbeta i grupper. Här […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Spännande skolbesök

Idag besökte vi en skola som heter Bohunt School utanför London. De arbetade mycket med olika lösningsfokuserade och forskande pedagogik med många exkursioner med resor och vandringar för eleverna. Hur man löste det där med att alla skall ha råd att resa var det som fick mig att fundera lite extra men men. Fina elever […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Besök på förskola/skola

Idag besökte vi Bomes primaryschool. Här börjar man ju skolan när man är 4 år. Intressant att se hur de mötte eleverna på deras nivå och erbjöd olika lärstilar utifrån elevernas förmågor. Eleverna har en egen iPad eller laptop som de är vana att arbeta med. Det fanns också mycket teknikutrrustning på skolan i form […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Vi åker är borta från tisdag till fredag

Vi har fått möjligheten att åka på en spännande utbildning. Nämligen Bett 2015 i London. Här får vi möjlighet att höra om mycket nytt som pågår kring utbildningsfrågor. Många föreläsningar om erfarenheter som andra har gjort. Ladda in kunskap alltså! Vi hoppas också att vi kommer vi att kunna träffa många pedagoger och få tips […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Vi provar med bildstöd och skärm

Hur kan man egentligen skapa förståelse för hur dagen ser och plats i klassrummet som ger lugn och ro samtidigt? Det är vi många tillfällen vi sitter tillsammans med pedagoger och lärare och pratar om hur vi skall göra dagen tydlig. Några barn har större behov än andra av att se och förstå hur dagen […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Onsdag 14/1 -15

Vi är tyvärr på utbildning under fm och är åter på plats strax efter 12:00. Frida finns på plats i Metodverkstan intill om ni har vägarna förbi och vill låna eller lämna tillbaka material. Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Välkommen vårtermin!

Efter ett härligt jullov känns det så roligt att få börja år 2015 med att Språkverkstan nu arbetar mer mot skolan också. Språkverkstan är permanent vilket innebär att kommunen anser att verksamheten är så bra att den nu ligger i kommunens budget, ivarjefall med en specialpedagog anställd. Arbetet med stödet till förskolorna rullar nu på […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.