Projekt Språkverkstan redovisas på Specialpedagogiska skolmyndigheten

För att få pengar i form av statligt bidrag krävs mycket skrivande och utvärderingar. Igår fick vi göra något som kändes som den sista redovisningen kring bidraget när det gäller Projekt Språkverkstan. Vi var på Specialpedagogiska skolmyndigheten och visade och berättade med en powerpointpresentation som stöd om hur projektet växt fram till att sedan bli […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Nyhet; erbjudande om föreläsning

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Rörelserna stimulerar hjärnan så att nervförbindelserna utvecklas och stärks och hjärnan mognar. Spädbarnets rytmiska rörelser integrerar också de primitiva reflexerna. Om spädbarnet hoppar över stadier i sin rörelseutveckling förblir dessa aktiva. Aktiva reflexer kan påverka och försvåra den motoriska utvecklingen […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Många olika erfarenheter i det här nätverket

Idag pratade vi Lärplatta här. På ett avslappnat och informativt sätt kunde en personal som arbetar med ”Pluttra” berätta hur man gör när man arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Det blir så bra möten mellan förskola, förskoleklass och skola i ett nätverk där man får tid att fråga varandra hur man utnyttjar IKT bäst. […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.