Så enkelt det kan vara med matematik ibland

Idag kom en lärare tillbaka med 2 burkar med nallebjörnar i olika färger och storlekar. Det hade fungerat så bra att träna begreppen, sortera och jämföra .Räknesagorna hade också varit så fantasifulla.Ibland behöver både lärare och elever bara få lite tips och nytt material så kommer arbetet igång av sig själv. I lilla häftet med […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?

Språkstörning är inte så lätt att förklara

Idag föreläste vi för en skola och utgick från 2 olika perspektiv. Hur arbetar förskolan för att stärka språkutvecklingen med barn som har språksvårigheter och hur kan skolan arbeta med det? Det blev en intressant föreläsning där vi pratade i en timme om expressiv, impressiv och generell språkstörning utifrån språkpyramiden. Tanken var att avdramatisera dessa begrepp […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.