Att tillsammans prova, göra fel, fråga och skratta = Nätverksträff kring lärplattan

Att få sitta i en grupp med kollegor från olika verksamheter och diskutera pedagogiska frågor ger så mycket! Idag var det sista tillfället i detta nätverk och det gav mersmak och många tankar. Att verkligen få ta sig tid att hålla på och prova ”den där appen” och fråga varandra lite konstiga frågor om hur […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?

Kanske dags att möblera om i klassrummet!

Hur ser möbleringen och lärmiljön  ut i skolan? Passar den alla barn som vi har i klassen just nu? Det ser olika ut på alla skolor och alla elevgrupper är olika men hur ofta resonerar vi länge kring möbleringen i klassrummet förutom vilka elever som kan sitta ihop? Mitt intryck är att förskolan oftare pratar […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?

Fler sinnen ger mer minne

Häromdagen hade jag en handledning med ett arbetslag där vi pratade mycket om korttidsminnet. Det är viktigt att vi hjälper en del barn att få stöd till att komma ihåg saker och ting. Hur kan då ett stöd för minnet se ut? Små barn kan man behöva ge minnet ett stöd genom att man använder […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?