Hur kan vi identifiera särbegåvad barn?

I veckan var jag på nätverksmöte tillsammans med flera Stockholmskommuner kring begreppet särbegåvning. Hur kan vi skapa en djupare förståelse och bredare medvetenhet kring särbegåvade elever? Det viktigaste blir att se till att de exempel som fungerar sprids så alla kan ta del av dem eftersom erfarenheterna visar att många elever med särbegåvning kan känna […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?

Vi har arbetat med pennan som pratar flera språk!

  Det är så rolig för oss att på Språkverkstan att få höra hur materialet som lånas används. Idag kom en förskolechef och berättade: -Nu har vi verkligen pratat annat språk här på förskolan. Trots att ingen på avdelningen kan portugisiska så har vi pratat det på flera samlingar nu. Vi har ett barn med portugisiska […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?