Hur kan vi identifiera särbegåvad barn?

I veckan var jag på nätverksmöte tillsammans med flera Stockholmskommuner kring begreppet särbegåvning. Hur kan vi skapa en djupare förståelse och bredare medvetenhet kring särbegåvade elever?

Det viktigaste blir att se till att de exempel som fungerar sprids så alla kan ta del av dem eftersom erfarenheterna visar att många elever med särbegåvning kan känna sig missförstådda och tappa lusten till lärandet.

På nätverksträffen fick vi förutom en liten kort föreläsning av Sten Collander från Mensa GCP (Gifted Children Programme),en bra och viktig uppgift och det var att prata och diskutera kring några bra exempel i de olika kommunerna på hur elever med särbegåvning fått  en riktigt bra undervisning.Det svåra kan ofta vara att identifiera dem. Det var en bra början på en stor fråga som är mycket aktuell.

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *