Rent och fint då fixar vi till ”Modersmålshörnan”

Man behöver inte kunna alla språk för att stödja barnen i deras språkutveckling. Att klippa i tidningar från andra länder, sjunga sånger på flera olika språk och leka med dockor som ser ut på olika sätt är några av de saker man kan tänka på för att göra barn bekväma i att använda både sitt […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?