TAKK=Tecken som alternativ kompletterande kommunikation

  
Här sitter Kerstin och förbereder hur deltagarna på TAKK-kursen skall få ” värma upp lite”.

Det är spännande och utvecklande för mig att få höra när deltagarna berättar hur de använder tecken i sina barngrupper. I skolan är ”att komplettera med tecken” ännu inte så vanligt och jag blir ofta varse i både handledningar och samtal hur duktiga förskolorna ofta är på att komplettera språket för många barn. Det är skillnad på att använda teckenspråk mot att förstärka språket med tecken. Skulle det användas mer för elever med annat modersmål i skolan än vad vi gör nu?

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *