Hur blir inskolningen så bra som möjligt?

Kan det vara terminens sista fortbildning idag tro? Gunilla Niss har 3 fortbildningstillfällen kring inskolning på förskolan. Det är både en separation samtidigt som det är en anknytning för barnet. Som förskolepsykolog har hon ju verkligen mycket klokt att lära ut och det var lärorikt att få ta del av hennes olika exempel på hur […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?