Språkveckor i samarbete med biblioteket och Metodverkstan

Polska, arabiska, finska, kurdiska, engelska och estniska är bara några av alla språk som kommunens barn talar utöver svenska. Biblioteket, Språkverkstan och Metodverkstan kommer under hösten 2014 och våren 2015 ha ett sammarbete med flertalet aktiviteter för att stödja alla barns språkutveckling. Den huvudsakliga målgruppen är barn i förskoleåldern, men vi söker även samarbete med […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Specialpedagogisk mötesplats

Nu i dessa utvärderingstider känns det lite roligt att lägga ut den bild vi haft för att underlätta våra egna tankar. Här kan man se lite av det vi arbetar med och nästa termin kommer det att bli fler cirklar och projekt. Namnet pratas det ofta om. Språkverkstan är inte bara en mötesplats som ska […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Gemensam fortbildningsdag

Kultur och utbildningsförvaltningen fick uppdrag att anordna en arbetsdag/workshop med Kultur- och utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen. Där pratade rådgivare Lennart Rådbrink från SPSM och vi från Språkverkstan. Platsen var på Bergateater.Pernilla höll ett föredrag om vi försöker skapa en förståelse för hur barn i behov av särskilt stöd fungerar. Det märks när man samlas många och […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Onsdagen den 4 juni

Onsdagen den 4 juni har vi bara öppet på em mellan 14-15:30 eftersom vi håller i en utbildningsdag på fm. Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Onsdagsöppet

Det har funnits önskemål att vi ska ha öppet en dag i veckan. Från och med maj månad är Språkverkstan öppen mellan 8:30-15:30 Ni är då välkomna att låna/lämna tillbaka material. För eventuella avvikelser ring eller håll koll här på Bloggen. Naturligtvis är ni välkomna in de andra dagarna, men då behöver ni kontakta oss […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.