En dag med språklig medvetenhet i fokus här på Pedagogcentrum!

Forskning visar att barn som under förskoleåldern har erfarenheter av högläsning, samtal och lek med språket når större framgång i den senare läs- och skrivutvecklingen. Idag har vi haft förmånen att få lyssna till Gun-Britt Hedström som har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare, rektor och områdeschef. Hon är författare till boken På tal […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

FLERSPRÅKIGA LJUD- OCH E-BÖCKER GRATIS!

Det är viktigt att flerspråkiga barn får möjligheter till en god språklig utveckling, där man arbetar med båda språken för att barnen ska få samma förutsättningar och möjligheter. I detta har förskolan och skolan en viktig roll. Det Internationella Biblioteket (IB) är ett nationellt center för mångspråkig media och är partner med Kungliga Biblioteket (KB) […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Idag erbjöds en bra och inspirerande föreläsning kring flerspråkighet

Flera språk i förskolan-teori och praktik Idag på Berga teater hade vi förmånen att lyssna till detta omdsikuterade ämne. Utifrån Skolverkets rapport om Flera språk i förskolan och egen forskning talade Polly Björk-Willén  om olika aspekter av flerspråkighet och flerspråkig verksamhet. Polly Björk-Willén är lektor i pedagogiskt arbete vid Linköpingsuniversitet, och undervisar och forskar bl a […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Nätverksstart idag med fokus på Språksvårigheter samt flerspråkighet

Ett tillfälle för kollegialt lärande. Underbart när yrkeskategorier möts Tina som är logoped och Ewa som är Specialpedagog håller i nätverket tillsammans. Idag tog vi del av en presentation om språksvårigheter samt ett utbyte av erfarenheter från ambitiösa pedagoger.   Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Kvällens föreläsning – Interkulturell pedagogik

– Vad menas med begreppet ”kultur”? Är vi medvetna om vår egen kultur och hur vårt förhållningssätt till människor med olika bakgrund, familjebild, kultur, och nationalitet speglas i våra verksamheter? Föreläsarna bjöd på många härliga exempel hur vi förvärvar kulturkompetens Vi fick många praktiska tips på hur barnens olika bakgrunder blir en naturlig del av […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Språkveckor i samarbete med biblioteket och Metodverkstan

Polska, arabiska, finska, kurdiska, engelska och estniska är bara några av alla språk som kommunens barn talar utöver svenska. Biblioteket, Språkverkstan och Metodverkstan kommer under hösten 2014 och våren 2015 ha ett sammarbete med flertalet aktiviteter för att stödja alla barns språkutveckling. Den huvudsakliga målgruppen är barn i förskoleåldern, men vi söker även samarbete med […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Imorgon avslutas ett nätverk

Så fort det gick! Nätverket ”Med flerspråkighet i fokus” har redan träffats vid 4 tillfällen. Det är roligt med våra nätverk för alla får verkligen olika innehåll. ”Flerspråkighet i fokus”har varit lite speciellt och jag inser vilken bra kompetens det finns i kommunen. Det finns många pedagoger med egna erfarenheter som kan mycket om olika […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Inspiration och utbildning med PENpal

Denna vecka har vi haft besök av Karin Sohlgren som inspirerat oss hur vi kan använda pen pal. Karin arbetar med att leta rätt på och anpassa  böcker och annat material för flerspråkiga barn i förskolan. Resultatet är ”Flerspråkighet i förskolan” en del av Skolverkets webbsida Tema Modersmål som byggs på kontinuerligt med målsättning att […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Böcker på olika språk

Via denna länk kan du lyssna till  barnböcker på många olika språk. Det roligaste är att lyssna och titta i boken samtidigt – alla böcker finns att låna på bibliotek och endel  finns på Språkverkstan. http://modersmal.skolverket.se/index.php/lyssna Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Workshop – Pen Pal

Karin Sohlberg kommer hit den 19/5 kl.9.00 -12.30 Anmäl ditt intresse till Språkverkstan. Hur skall arbeta med den talande pennan, Pen Pal? Vi har flera PanPal-pennor att låna ut både på biblioteket och Språkverkstan men de utnyttjas inte riktigt på rätt sätt. För att lära sig hur man bäst utnyttjar alla de egenskaper pennan har […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.