En dag med språklig medvetenhet i fokus här på Pedagogcentrum!

Forskning visar att barn som under förskoleåldern har erfarenheter av högläsning, samtal och lek med språket når större framgång i den senare läs- och skrivutvecklingen. Idag har vi haft förmånen att få lyssna till Gun-Britt Hedström som har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare, rektor och områdeschef. Hon är författare till boken På tal […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Begåvning – tillgång eller belastning?

  Igår torsdag hade vi äran att lyssna till Roger Eriksson som är medlem i organisationen Mensa. Roger tog upp viktiga aspekter kring vad det innebär att vara särskilt begåvad i den svenska skolan och hur skolsystemet kan bli bättre på att se dessa elever och erbjuda den utmaning och stimulans som skollagen talar om. […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Språkstörning är inte så lätt att förklara

Idag föreläste vi för en skola och utgick från 2 olika perspektiv. Hur arbetar förskolan för att stärka språkutvecklingen med barn som har språksvårigheter och hur kan skolan arbeta med det? Det blev en intressant föreläsning där vi pratade i en timme om expressiv, impressiv och generell språkstörning utifrån språkpyramiden. Tanken var att avdramatisera dessa begrepp […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Nyhet; erbjudande om föreläsning

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Rörelserna stimulerar hjärnan så att nervförbindelserna utvecklas och stärks och hjärnan mognar. Spädbarnets rytmiska rörelser integrerar också de primitiva reflexerna. Om spädbarnet hoppar över stadier i sin rörelseutveckling förblir dessa aktiva. Aktiva reflexer kan påverka och försvåra den motoriska utvecklingen […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Föreläsning; Vägen till en diagnos

Idag föreläste Ewa Bohlin här nere från Språkverkstan om vägen till en diagnos. Med fokus på hur en diagnos går till och hur vi sedan ser på diagnosens vara eller icke vara ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Tankar och erfenheter byttes pedagoger emellan. Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Använd inte ord ni inte förstår sa Ewan McIntosh

När vi delar med oss av vad vi gör så blir vi stolta, inspirerade och bekräftar oss själva. Här finns en länk med några minuter med kloka tankar. Ett spår på Bett2015 handlade om att leda utan att chefa och föreläsaren där var Ewan McIntosh som efter sin föreläsning lät oss arbeta i grupper. Här […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Föreläsning med John Steinberg 24/11

    Klicka på länk för att se inbjudan. John Steinberg Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen. Mail | More Posts (61)

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Välbesökt på dagens föreläsning

Idag föreläste Ewa Bohlin (specialpedagog på Språkverkstan) om ”vägen till en diagnos” Hur går en neuropsykiatrisk utredning till och hur tolkar vi den. Några exempel på användbara verktyg fick vi också. Både förskole och skolpersonal var på plats! Härligt! Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Idag erbjöds en bra och inspirerande föreläsning kring flerspråkighet

Flera språk i förskolan-teori och praktik Idag på Berga teater hade vi förmånen att lyssna till detta omdsikuterade ämne. Utifrån Skolverkets rapport om Flera språk i förskolan och egen forskning talade Polly Björk-Willén  om olika aspekter av flerspråkighet och flerspråkig verksamhet. Polly Björk-Willén är lektor i pedagogiskt arbete vid Linköpingsuniversitet, och undervisar och forskar bl a […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Föreläsningskväll

Roligt att så många kom på föreläsningen ”Barn som utmanar” Intressanta reflektioner kring förhållningssätt och igenkännande. föreläsningen ges på dagtid den 17 september igen. Det finns platser kvar. Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.