Hur blir inskolningen så bra som möjligt?

Kan det vara terminens sista fortbildning idag tro? Gunilla Niss har 3 fortbildningstillfällen kring inskolning på förskolan. Det är både en separation samtidigt som det är en anknytning för barnet. Som förskolepsykolog har hon ju verkligen mycket klokt att lära ut och det var lärorikt att få ta del av hennes olika exempel på hur […]

Ewa Bohlin

Om Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan / Pedagogcentrum Utmanas av att fundera kring hur varje barn kräver en individuell lösning men då behövs ofta tid för att reflektera både själv och i arbetslagen. Utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?

En dag med språklig medvetenhet i fokus här på Pedagogcentrum!

Forskning visar att barn som under förskoleåldern har erfarenheter av högläsning, samtal och lek med språket når större framgång i den senare läs- och skrivutvecklingen. Idag har vi haft förmånen att få lyssna till Gun-Britt Hedström som har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare, rektor och områdeschef. Hon är författare till boken På tal […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Ett härligt gäng nyutbildade pedagoger i EQ

Så härligt när pedagoger ute i verksamheterna leder utbildning. Tack till Christina Lenasson och Christina Holmberg från Bikupans och Söralids förskolor som så inspirerat delat med sig av sin kunskap. När vi ger pedagoger möjlighet att växa händer något magiskt. Det är precis vad som hänt i den här gruppen! Utbildningen har omfattat sex heldagar […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Ytterligare utbildningar som kommer att erbjudas på Pedagogcentrum

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern, del 1 och del 2 Dessa kurser lär ut grunderna i den rytmiska rörelseträningen med speciell inriktning på förskolebarn. Deltagarna får lära sig använda de rytmiska övningarna för att utveckla barnets motorik. I kursen får man lära sig att känna igen brister i den tidiga motoriska utvecklingen och att […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Information angående nätverk, kurser och föreläsningar

Utvärderingarna från vårens kurser och nätverk har varit positiva och nätverken efterfrågade. Vi kommer därför fortsätta att erbjuda detta även till hösten. Här kommer lite information om kommande utbud. Nätverken och kurserna riktar sig till pedagoger inom förskola, förskoleklass samt pedagogisk omsorg. Föreläsningarna erbjuds även skolan, alla åk. Anmälningar sker genom förskolechefer eller rektorer på […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Inspiration och utbildning med PENpal

Denna vecka har vi haft besök av Karin Sohlgren som inspirerat oss hur vi kan använda pen pal. Karin arbetar med att leta rätt på och anpassa  böcker och annat material för flerspråkiga barn i förskolan. Resultatet är ”Flerspråkighet i förskolan” en del av Skolverkets webbsida Tema Modersmål som byggs på kontinuerligt med målsättning att […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.