FLERSPRÅKIGA LJUD- OCH E-BÖCKER GRATIS!

Det är viktigt att flerspråkiga barn får möjligheter till en god språklig utveckling, där man arbetar med båda språken för att barnen ska få samma förutsättningar och möjligheter. I detta har förskolan och skolan en viktig roll. Det Internationella Biblioteket (IB) är ett nationellt center för mångspråkig media och är partner med Kungliga Biblioteket (KB) […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Språkstörning är inte så lätt att förklara

Idag föreläste vi för en skola och utgick från 2 olika perspektiv. Hur arbetar förskolan för att stärka språkutvecklingen med barn som har språksvårigheter och hur kan skolan arbeta med det? Det blev en intressant föreläsning där vi pratade i en timme om expressiv, impressiv och generell språkstörning utifrån språkpyramiden. Tanken var att avdramatisera dessa begrepp […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Inspiration och utbildning med PENpal

Denna vecka har vi haft besök av Karin Sohlgren som inspirerat oss hur vi kan använda pen pal. Karin arbetar med att leta rätt på och anpassa  böcker och annat material för flerspråkiga barn i förskolan. Resultatet är ”Flerspråkighet i förskolan” en del av Skolverkets webbsida Tema Modersmål som byggs på kontinuerligt med målsättning att […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Böcker på olika språk

Via denna länk kan du lyssna till  barnböcker på många olika språk. Det roligaste är att lyssna och titta i boken samtidigt – alla böcker finns att låna på bibliotek och endel  finns på Språkverkstan. http://modersmal.skolverket.se/index.php/lyssna Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.