En dag med språklig medvetenhet i fokus här på Pedagogcentrum!

Forskning visar att barn som under förskoleåldern har erfarenheter av högläsning, samtal och lek med språket når större framgång i den senare läs- och skrivutvecklingen. Idag har vi haft förmånen att få lyssna till Gun-Britt Hedström som har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare, rektor och områdeschef. Hon är författare till boken På tal […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

FLERSPRÅKIGA LJUD- OCH E-BÖCKER GRATIS!

Det är viktigt att flerspråkiga barn får möjligheter till en god språklig utveckling, där man arbetar med båda språken för att barnen ska få samma förutsättningar och möjligheter. I detta har förskolan och skolan en viktig roll. Det Internationella Biblioteket (IB) är ett nationellt center för mångspråkig media och är partner med Kungliga Biblioteket (KB) […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Språkstörning är inte så lätt att förklara

Idag föreläste vi för en skola och utgick från 2 olika perspektiv. Hur arbetar förskolan för att stärka språkutvecklingen med barn som har språksvårigheter och hur kan skolan arbeta med det? Det blev en intressant föreläsning där vi pratade i en timme om expressiv, impressiv och generell språkstörning utifrån språkpyramiden. Tanken var att avdramatisera dessa begrepp […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Projekt Språkverkstan redovisas på Specialpedagogiska skolmyndigheten

För att få pengar i form av statligt bidrag krävs mycket skrivande och utvärderingar. Igår fick vi göra något som kändes som den sista redovisningen kring bidraget när det gäller Projekt Språkverkstan. Vi var på Specialpedagogiska skolmyndigheten och visade och berättade med en powerpointpresentation som stöd om hur projektet växt fram till att sedan bli […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Nyhet; erbjudande om föreläsning

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Rörelserna stimulerar hjärnan så att nervförbindelserna utvecklas och stärks och hjärnan mognar. Spädbarnets rytmiska rörelser integrerar också de primitiva reflexerna. Om spädbarnet hoppar över stadier i sin rörelseutveckling förblir dessa aktiva. Aktiva reflexer kan påverka och försvåra den motoriska utvecklingen […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Många olika erfarenheter i det här nätverket

Idag pratade vi Lärplatta här. På ett avslappnat och informativt sätt kunde en personal som arbetar med ”Pluttra” berätta hur man gör när man arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Det blir så bra möten mellan förskola, förskoleklass och skola i ett nätverk där man får tid att fråga varandra hur man utnyttjar IKT bäst. […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Reflekterande samtal

Det var äntligen start idag! Nätverket ”Förhållningssätt kring barn i behov av särskilt stöd” började idag. Här använder vi oss av handledningsmetoden ”reflekterande samtal”. Då sitter pedagogerna och handleds i grupp och av varandra. Att sitta och lyssna noga på en kollega från en annan förskola som berättar om ett dilemma gör att alla blir […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Vi åker är borta från tisdag till fredag

Vi har fått möjligheten att åka på en spännande utbildning. Nämligen Bett 2015 i London. Här får vi möjlighet att höra om mycket nytt som pågår kring utbildningsfrågor. Många föreläsningar om erfarenheter som andra har gjort. Ladda in kunskap alltså! Vi hoppas också att vi kommer vi att kunna träffa många pedagoger och få tips […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Vi provar med bildstöd och skärm

Hur kan man egentligen skapa förståelse för hur dagen ser och plats i klassrummet som ger lugn och ro samtidigt? Det är vi många tillfällen vi sitter tillsammans med pedagoger och lärare och pratar om hur vi skall göra dagen tydlig. Några barn har större behov än andra av att se och förstå hur dagen […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.

Onsdag 14/1 -15

Vi är tyvärr på utbildning under fm och är åter på plats strax efter 12:00. Frida finns på plats i Metodverkstan intill om ni har vägarna förbi och vill låna eller lämna tillbaka material. Om Pernilla UnevikJag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.