Gemensam fortbildningsdag

Kultur och utbildningsförvaltningen fick uppdrag att anordna en arbetsdag/workshop med Kultur- och utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen. Där pratade rådgivare Lennart Rådbrink från SPSM och vi från Språkverkstan. Platsen var på Bergateater.Pernilla höll ett föredrag om vi försöker skapa en förståelse för hur barn i behov av särskilt stöd fungerar. Det märks när man samlas många och […]

Pernilla Unevik

Om Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen.