”Att inte ge upp, hoppa bock och servera mellis!”

Inläggets titel svar på frågan ”Har du lärt dig något nytt på Sommarklubben?” av en 10-årig deltagare. Sommaren har varit full av sådana utbyten. Barn och ungdomar som har fått prova saker de aldrig gjort förut, vara med om saker de inte trodde de skulle få möjlighet till. Tack vare Sommarlovs-bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor […]

Profilbild

Om Lottie Skarstedt

Jag jobbar som ungdomslots, det vill säga jag jobbar med ungas möjlighet till inflytande. I sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Att utöva inflytande, att våga påverka, bygger på engagemang och hur det engagemanget förvaltas. Unga har engagemang i drivor och fantastiska idéer kring hur vi kan göra livet och världen lite bättre. Med den här bloggen vill jag lyfta idéer som föds och genomförs av våra unga i kommunen. Engagemang föder engagemang. ”Jag kan!” och ”Jag gjorde det!” låser upp nyfikenheten: ”Vad mer kan jag göra?”