Våra bloggar

Här kan du läsa mer information om de bloggar som finns att följa på pedagog Österåker. Du kan också läsa mer om de personer som står bakom bloggarna.


Ungasinflytande

Lottie Skarstedt är ungdomslots i Österåker. Här kan du följa hennes arbete för ett ökat inflytande från de unga i vår kommun

>>Till bloggen

ungasinflytande

Lottie Skarstedt

Jag jobbar som ungdomslots, det vill säga jag jobbar med ungas möjlighet till inflytande. I sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Att utöva inflytande, att våga påverka, bygger på engagemang och hur det engagemanget förvaltas. Unga har engagemang i drivor och fantastiska idéer kring hur vi kan göra livet och världen lite bättre. Med den här bloggen vill jag lyfta idéer som föds och genomförs av våra unga i kommunen. Engagemang föder engagemang. ”Jag kan!” och ”Jag gjorde det!” låser upp nyfikenheten: ”Vad mer kan jag göra?”


Personligt för hjärta och hjärna

Sedan 2010 har Johan åkt runt till skolor, där de börjar en-till-en projekt, för att hålla föreläsningar och workshops runt i Sverige och utomlands.
I Österåkers kommun sysslar han med att utveckla pedagogiken Margretelunds-, Bergsäkra-och Tråsättraskolan. Han brinner för ett klassrum för alla elever – hur kan lärarna nå alla elever och hur kan elever visa sina förmågor och kunskap. Personligt för hjärta och hjärna!

>>Till bloggen

personligt

Johan Andersson

Är doktor i beteende ur ett evolutionärt perspektiv och kommunikation med dofter. Han gjorde sin magisterexamen i biologi vid Stockholms universitet och sin doktorsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i organisk kemi. Johan tog sin doktorsexamen under våren 2004. Johan har dansat sedan han var sex år gammal och vid 16 års ålder började han i det svenska junior landslaget och gick sedan vidare till landslaget. År 2002 blev Johan professionell dansare (http://www.beren.se) och börjar dansa på världstouren och har representerat Sverige vid EM, VM år 2003, 2004 och 2006. Johan har bott i London, Moskva och Los Angeles, där han undervisade i dans och utvecklade sin egen dans. Han kom tillbaka till Sverige i november 2006 och deltog i två säsonger av TV4: s Let 's Dance 2007, 2008. Han hann ävne med att öppna två dansskolor. Under 2009 sålde Johan sina dansskolor och började undervisa som NO-lärare på Hemmestaskolan, Värmdö, Stockholm. På skolan hade de 1 till 1 med MacBook datorer och hans första klass hade området evolution framför sig. Johan fann att boken de hade, var i många delar helt irrelevant när det kom till dagens syn på evolutionen. Därför bestämde han sig för att sluta använda bok i undervisningen och startade en blogg istället. Sedan 2010 har Johan åkt runt till skolor, där de börjar en-till-en projekt, för att hålla föreläsningar och workshops runt i Sverige och utomlands. I Österåkers kommun sysslar han med att utveckla pedagogiken Margretelunds-, Bergsättra-och Tråsättraskolan. Han brinner för ett klassrum för alla elever - hur kan lärarna nå alla elever och hur kan elever visa sina förmågor och kunskap. Personligt för hjärta och hjärna!


Tips och trix

I min blogg kommer jag att tipsa om läromedel, föreläsningar, appar m.m. Det kan handla om allt mellan himmel och jord inom skolans värld men främst med fokus på svenska, IKT och specialpedagogik.

>> Till bloggen

Irene Planefjord

Irene Planefjord

Jag heter Irene Planefjord och är biträdande rektor och specialpedagog på Fredsborgskolan i Åkersberga. Jag har arbetat inom skolan i ca 17 år och anser att jag har världens bästa yrke! Jag har tidigare arbetat många år i Täby kommun som speciallärare, klasslärare och som ansvarig för en satsning inom svenska och matematik. Jag har även varit enhetsansvarig på Roslagskulla skola. Jag tycker att det är viktigt att alla elever får känna att de lyckas! Att lära sig saker innebär arbete, och tillsammans med sina elever kan man göra det roligt, utvecklande och upplyftande! Mina specialintressen inom undervisning handlar till stor del om IKT, bemötande och klassrumsklimat samt språk, läsning och att skriva i olika former. Kort sagt är mina ledord: svenska, IKT och ett klassrum där alla vågar misslyckas!


 

Metodverkstan

Metodverkstan erbjuder pedagoger från förskola och annan pedagogisk omsorg handledning i en kreativ lärmiljö. Metodverkstan är en mötesplats där pedagoger tillsammans med barnen genom olika former av estetiska uttryckssätt får stöd att hitta olika lärstilar. Där ges också möjlighet till stöd i att synliggöra kunskaper, kompetenser och lärprocesser.
I metodverkstans blogg kan man läsa om vad som pågår just nu och få en inblick i vad barn och pedagoger som besöker verksamheten har för sig under sina besök. Här kommer även information om fortbildningar/föreläsningar och event kopplade till förskolan och det pedagogiska uppdraget.

>>Till bloggen

Frida Samuelsson

Frida Samuelsson

Arbetar som handledare i Metodverkstan som är en del av Österåkers Pedagogcentrum. Estetik har alltid legat mig varmt om hjärtat och började egentligen med en stor passion för sång och musik. Det sägs att jag sjöng innan jag kunde prata och med åren har de kreativa uttryckssätten blivit mer och mer integrerat med mitt intresse för barns utveckling och lärande. Metodverkstan som lokal är verkligen en plats som föder lust, lust till skapande och möten. Precis där vill jag vara.


 

VFU

Här följer ni mig Sven Stahre som har uppdraget som VFU samordnare. Följ med på resan som handlar om att stötta uppmuntra de kommande stjärnorna på vår lärarhimmel. De ska ha en bra resa på sin praktiska utbildningsdel i Österåker.

>>Till bloggen

Sven Stahre

Sven Stahre

Jag heter Sven Stahre och är i grunden förskollärare men har genom ödets nycker hamnat som VFU-samordnare i Österåker. Det är kul! På eftermiddagarna har jag också kul - då arbetar jag på Åkerstorpsskolans fritidshem i en grupp med femtitvå fantastiska ungar! Kan man ha det bättre?


 

 

Språkverkstan i Österåker

Här följer ni oss Pernilla och Ewa, Specialpedagoger på Språkverkstan. En blogg som tar upp viktiga frågor och idéer för att stötta pedagogerna i sin roll. Här kommer vi dela med oss av saker som händer på Pedagogcentrum. Vi hoppas att det ska vara intressant att ta del av våra upplevelser i den här rollen.

>>Till bloggen

Pernilla Unevik

Pernilla Unevik

Jag heter Pernilla Unevik och arbetar som specialpedagog på skolförvaltningen i Österåkers kommun. Jag har startat upp och driver nu tillsammans med min kollega Ewa, Språkverkstan som är ett stöd för pedagoger i kommunen. Jag är utbildad förskollärare och specialpedagog. Som specialpedagog har jag tidigare arbetat inom döv – och hörselverksamheten i Stockholms stad. Jag har också arbetat som förskolechef i 5 år. I mitt arbete som förskolechef var jag också med i det förskoleprojekt som drevs i Österåkers kommun kring kvalitetsutveckling i förskolorna. Jag har bred kunskap av barn i behov av särskilt stöd. Jag har stor erfarenhet inom NPF, (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt språkfrämjande arbetssätt. Detta är något jag också fördjupat mig i under och efter min utbildning till specialpedagog. Genom ett reflekterande förhållningssätt och framgångsrika metoder kan man ändra barnets sammanhang till det bättre. Detta är något jag brinner för. Jag har även haft uppdragsutbildningar och föreläsningar kring bland annat ”Barn som utmanar”. Jag har en pedagogisk handledarutbildning. Drivkraften i mitt intresse för handledning är hur vi påverkas och påverkar andra och hur vi tolkar det som sker omkring oss. Det är nödvändigt att få igång en diskussion om hur man pratar om barn och vilka förhållningssätt olika synsätt kan leda fram till. För att uppnå målet ”en förskola och skola för alla” krävs diskussioner hur vi skapar en verksamhet utifrån de barn man faktiskt har i gruppen här och nu. I detta blir läroplanen en bra utgångspunkt. Att skapa tillit i relationer är viktigt för mig.


Ewa Bohlin

Ewa Bohlin

Jag är specialpedagog på Språkverkstan/Pedagogcentrum.Jag utbildade mig tidigt till fritidspedagog och arbetade då mest på barnpsykiatrisk avdelning och behandlingshem, sen blev jag lågstadielärare och efter många år som klasslärare utbildade mig till specialpedagog. Som specialpedagog utmanas jag av elever som arbetar efter både grundskolan och särskolans läroplaner. Jag har alltid haft ett stort intresse för de barn som är i behov av särskilt stöd och drivs mycket av att fundera kring hur olika barn kräver en individuell lösning. Då behövs ofta tid att reflektera både själv och i arbetslagen, utifrån det uppstod mitt intresse för handledning och svåra samtal. Min handledarkompetens kommer från lärarhögskolan och från St Lukas stiftelsen. Många handledaruppdrag eller fortbildningar har handlat om NPF-diagnoser och pedagogiska funderingar runt det från både föräldrar och pedagoger. Jag är också intresserad av det här med sociala medier mest från ett barn och ungdomsperspektiv och har erfarenhet av att fundera, lösa och stötta i det här svåra med att förstå etiken och förhållningssättet på nätet. Hur kan vi vuxna finnas och stötta där när vi inte riktigt förstår?


 

IKT

I bloggen IKT kommer jag Martin att utveckla tankar kring användandet av tekniken i skolan. Det kommer också att slinka igenom en del om vårt huvuduppdrag att utveckla skolan och få den till mekanism som samspelar med det samhälle vi lever i. En del pedagogiska tankar och utflykter kommer också äga rum eftersom IKT inte bara handlar om hårdvara och mjukvara.

>>Till bloggen

Martin Andersson

Martin Andersson

Jag heter Martin Andersson och arbetar som IKT-samordnare i Österåkers kommun. Jag har tidigare varit lärare inom media och musik på gymnasiet Rytmus i Stockholm i 10 år och senare rektor på både gymnasiet och grundskolan. Jag tycker att skolan ska blomstra av kreativitet och och utveckling. Genom mitt arbete kan jag bidra till ökad förståelse för hur teknik kan hjälpa oss med detta. Ett ökat kollegialt lärande är något jag tror mycket på. Det ger varje lärare och skolledare stora möjligheter att i vardagen utvecklas löpande. Alltså inte två ggr per år på en föreläsning utan som eleverna löpande utveckling.


Där intresse blir till kunskap

Här följer ni oss på fritids i Österåker som vill ge vår bild av skola och fritids i samspel. Äventyr, Teknik, Idrott, teater, musik är mångas elevers intressen. Dessa intressen kan hos oss bli till fördjupad kunskap.

>>Till bloggen

Nina Sjöstrand

Nina Sjöstrand

Jag heter Nina och arbetar på Österskärsskolan. Jag är fritidspedagog och äventyrspedagog. Att lära tillsammans är viktigt, att få visa sina styrkor och få se andras är utvecklande för alla. Att stärka identitet och självkänsla är i fokus. Genom intresse får man kunskap, om sig själv, om andra och om omvärlden. Möt barnen där de är! Det slagordet har gjort att jag nu spelar Minecraft och Heathstone, följer champions leauge och kan namn och egenskaper hos fotbollsspelare, känner karaktären Violetta som om hon vore en vän och sjunger med i varenda låt från melodifestivalen och soundtracket till frost. Jag har världens bästa jobb!


malin

Malin Westin

Hej! Mitt namn är Malin Westin. I dag arbetar jag i Skärgårdsstadsskolan, Österåkers kommun, på heltid och undervisar i bild på förmiddagarna samt arbetar som fritidspedagog på eftermiddagarna i samma skola. Jag har precis påbörjat en utbildning, Magister i pedagogik på distans, för att jag är vansinnigt nyfiken och läraktig som person. Jag ser mig själv i första hand som en driven entreprenör och känner mig inte bunden till ett yrke eller en specifik arbetsform.


 

I huvudet på en förstelärare

En blogg som tar upp viktiga frågor och ideér för att göra försteläraruppdraget tydligare. Här kommer vi dela med oss av saker som händer i vardagen. Vi är många förstelärare i kommunen och vi hoppas att det ska vara intressant att ta del av våra upplevelser i den här rollen.

>>Till bloggen

Angela Stjernström

Angela Stjernström

Jag heter Angela Stjernström och jobbar på Österskärsskolan som förstelärare i IKT. Jag har tidigare handlett matematiklyftet, otroligt givande och utmanande med många djupa pedagogiska diskussioner kring barns lärande. Jag brinner för skolutveckling, IKT, matematik, naturvetenskap och teknik. Jag tror att kollegialt lärande är nyckeln till framgång för både elever och lärare och personal inom skolan. Jag prövar gärna nya saker i mitt klassrum. Klassrummet idag är inte som förr, jag strävar efter att mitt klassrum ska vara kreativt, interaktivt, skapa dialog istället för monolog. Vi ska ha roligt samtidigt som vi lär oss och vi ska lära av varandra.